Polityka prywatności i stosowania plików cookies

I. Postanowienia ogólne, administrator danych

 

Szanowni Państwo,

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Get Home Developer w tym przez  serwis internetowy Get Home Developer.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest GET HOME DEVELOPER Sp. Z o.o. Sp. K .  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ziębicka 32, kod pocztowy: 50-507 Wrocław:
  e-mail:info@gethomedeveloper.pl
  tel.:600-063-133
  Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie www.gethomedeveloper.pl
 3. Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Get Home Developer Sp. z o .o. Sp. K. , w tym w formie marketingu bezpośredniego, a także w celu realizacji zawartych z Państwem umów, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą w tym celu przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane podane przez Państwa niezbędne do zawarcia umów (rezerwacyjnej, deweloperskiej) ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego
 7. Nie sprzedajemy danych osobowych. Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 8. Państwa dane mogą zostać przekazane innym krajowym podmiotom w związku z realizacją zawartej z nami umowy  np. dla banku prowadzącego dla nas rachunek powierniczy. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą też podmioty świadczące dla Get Home Developer Sp. z o .o. Sp. K.  usługi w tym marketingowe, a także osoby upoważnione przez Get Home Developer Sp. z o .o. Sp. K. lub podmioty, z którymi Get Home Developer Sp. z o .o. Sp. K. zawarła umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 9. Mają Państwo prawo do:
 • żądania od Get Home Developer Sp. z o .o. Sp. K.: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Get Home Developer Sp. z o .o. Sp. K. przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.

 

Pliki cookies

 

 1. Witryna http://www.gethomedeveloper.pl/  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 1.  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Do plików cookies, nie jest wykorzystywane zewnętrzne narzędzie. Są to informacje, które są przesyłane z naszego serwera, i zapisują się na urządzeniu osoby przeglądającej stronę internetową. Znajdują się one bezpośrednio w kodzie strony internetowej, także pobierają się wraz z całą treścią witryny. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Get Home Developer  w celu optymalizacji działań.
 2.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 3. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 4. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 5. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 6. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.